DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM - XÉT NGHIỆM CHÓ MÈO - THÚ Y MINH TÙNG

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM - XÉT NGHIỆM CHÓ MÈO - THÚ Y MINH TÙNG

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM - XÉT NGHIỆM CHÓ MÈO - THÚ Y MINH TÙNG

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM - XÉT NGHIỆM CHÓ MÈO - THÚ Y MINH TÙNG

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM - XÉT NGHIỆM CHÓ MÈO - THÚ Y MINH TÙNG
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM - XÉT NGHIỆM CHÓ MÈO - THÚ Y MINH TÙNG

Dịch vụ

Dịch vụ xét nghiệm

Hệ thống Bệnh viện thú y , phòng khám thú y Minh Tùng chúng tôi thực hiện các dịch vụ xét nghiệm đối với thú cưng của bạn

- Xét nghiệm máu sinh lý, sinh hóa
- Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng
- Xét nghiệm da soi ký sinh trùng ,nấm…
- Xét nghiệm nhanh phục vụ phẫu thuật.

Dịch vụ
Dịch vụ xét nghiệm
Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ xét nghiệm
Vệ sinh tai, cắt móng
Vệ sinh tai, cắt móng Vệ sinh tai, cắt móng Vệ sinh tai, cắt móng
Dịch vụ triệt sản thú cưng (chó, mèo, thỏ…)
Dịch vụ triệt sản thú cưng (chó, mèo, thỏ… ) Dịch vụ triệt sản thú cưng (chó, mèo, thỏ…) Dịch vụ triệt sản thú cưng (chó, mèo, thỏ…)
Phẫu thuật thẩm mỹ
Để bảo đảm chất lượng dịch vụ xin quý khách vui lòng liên lạc đặt trước. Việc đặt trước sẽ giúp quý khách và chúng tôi chủ động về giờ...
Cấp cứu 24/24
Chúng tôi luôn luôn đảm bảo việc hoạt động liên tục không nghỉ 365 ngày trong năm nhằm đảm bảo tính liên tục trong quá trình điều trị và luôn...
Video clips
Hỗ trợ trực tuyến
1
backtop